Bestuur

Het bestuur van Scoutinggroep De Zwervers bestaat uit verschillende functies die samen zorgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Zo zorgt het bestuur voor de financiële afwikkeling, de ledenadministratie, contacten met de gemeente en Scouting Regio Drenthe en Nederland.

Uiteraard is dit nog maar een greep uit de taken die onder het dagelijks bestuur vallen.

Onze penningmeester gaat stoppen en we zoeken nog een nieuwe penningmeester.

Groepsvoorzitter:
René Guchelaar


Secretariaat:
Dick-Cees Klos

Penningmeester:
Sandra Klopstra

Groepsbegeleider:
Vacant

Algemeen lid:
Vacant