Antje, oudervertegenwoordiger Explorers

Elke speltak heeft in principe één oudervertegenwoordiger, voor de Zwervers hebben we  vier oudervertegenwoordigers(Bevers, Welpen, Scouts en Explorers). Deze oudervertegenwoordigers zijn ouders van kinderen die bij die speltak zitten. De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn aanspreekpunt voor de andere ouders. Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten, kunnen bij de oudervertegenwoordiger terecht. Inbreng kan heel divers zijn, variëren van praktische zaken tot het overbrengen van meningen en belevingen van andere ouders. Verder kunnen we als oudervertegenwoordiger op incidentele en vrijwillige basis groepsactiviteiten ondersteunen, zoals het overvliegen of een nieuwjaarsborrel. Dat er oudervertegenwoordigers in het leven zijn geroepen, heeft alles te maken met de status van “vereniging” van een scoutinggroep. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde beleid. De leden van een scoutinggroep zijn echter voor een groot deel minderjarig. Daarom nemen hun ouders, de wettelijke verantwoordelijken van de kinderen, die invloed in hun plaats over. Vliegt het kind over naar een andere speltak, of gaat het van Scouting af, dan legt de oudervertegenwoordiger deze functie neer.

Antje
Waar hou je je op dit moment mee bezig bij de Zwervers?
Ik ben nu oudervertegenwoordiger van de Explorers.
Wat is jouw scouting specialiteit?
Ik ben heel eerlijk gezegd nieuw in de wereld van scouting. 
Kan dus niet zeggen dat ik een specialiteit heb.
Waarom ben je oudervertegenwoordiger geworden?
Ik ben oudervertegenwoordiger geworden zodat ik wat meer betrokken raak bij de scouting. 
En ik vind het belangrijk dat communicatie tussen leiding en ouders duidelijk en helder verloopt.
Wat doe je buiten de scouting nog meer?
Buiten de scouting werk ik al 32 jaar in het WZA. Begonnen als verpleegkundige en nu als medisch secretaresse op de preoperatieve poli. Verder ben ik druk als mantelzorger. Als ik nog tijd over houd , dan vind ik het heerlijk om te diamondpainten of cryptogrammen te maken. 
Antje is de moeder van Laura.
Voor vragen of informatie kunt u o.v.v. de groepstak mailen naar ovw@zwervers.nl

Een oudervertegenwoordiger heeft geen rol als vertrouwenspersoon binnen de Zwervers,
Zie hiervoor;