Algemeen

Scouting is wereldwijd de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo’n 38 miljoen leden verdeeld over zo’n 160 landen. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft 100.000 actieve leden! De 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1.100 Scoutinggroepen. Bijna alle Scoutinggroepen zijn aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting Nederland is aangesloten bij de drie internationale scoutingorganisatiesWOSMWAGGGS en ISGF.

Scouting staat voor uitdaging!
Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

Scouting gaat uit van een spelvisie waarin de doelen van het spel omschreven zijn en de activiteiten sluiten hierop aan. De spelvisie van Scouting is samen te vatten in het woord SCOUTS. 

De Zwervers

Scoutinggroep De Zwervers is van oorsprong een openbare groep, de oudste Scoutinggroep uit Assen en tevens één van de oudste groepen van Nederland!!  Zie meer over het ontstaan van Scoutinggroep de Zwervers onder het menu Geschiedenis. Opgericht in 1911 en medio 2012 bestaat de groep uit zo’n 25 vrijwilligers ((bege)leiding, bestuur, en overige vrijwilligers). Welke veel van hun vrije tijd besteden aan onze gezellige Scoutinggroep. Deze vrijwilligers zorgen er voor dat de ongeveer 85 jeugdleden elke week weer een leuke gezellige opkomst hebben.

De Speltakken

SCOUTS zijn onderverdeeld in leeftijdsgroepen. Zo krijgt elke leeftijdsgroep zijn eigen uitdagende bij de leeftijd horende opkomst.  Deze leeftijdsgroepen noemen we binnen Scouting, Speltakken. 

De verschillende speltakken bij Scoutinggroep De Zwervers zijn:

5-7 jaar: Bevers

7-11 jaar: Welpen

11-15 jaar: Scouts

15-18 jaar: Explorers

18-21 jaar: Roverscouts

5-21 jaar: Blauwe Vogels

De Blauwe Vogels is een speltak voor kinderen met een verstandelijke beperking waarbij er geen strikte leeftijdsgrens wordt aangehouden voor de leden, maar waar wordt gekeken hoe het lid in de groep past.

Voor meer informatie over de speltakken, klik hier

Lidmaatschap

Als lid van Scoutinggroep De Zwervers betaal je ook lidmaatschap. Onder het menu Lid worden vind je meer informatie over de contributie. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd door de penningmeester. Dit gebeurd rond de derde of vierde dag van elk kwartaal. Het lidmaatschap is per kwartaal opzegbaar, met dien verstande dat er 1 maand voor het einde van het kwartaal wordt opgezegd. Elk speltak heeft door het jaar heen één of meer kampen. De kosten hiervan zitten niet bij de lidmaatschap inbegrepen en zijn afhankelijk van de soort kamp, de locatie en de duur van het kamp. Meer informatie hierover kunt u bij de leiding van de speltak krijgen.

Scoutfit

Bij Scouting draagt iedereen net zoals bv bij voetbal een uniform. Bij Scouting noemen we dit een Scoutfit. Bij scouting wordt de kleur niet door de Scoutinggroep maar door de leeftijdsgroep bepaald, zo hebben alle Bevers in Nederland de zelfde rode Scoutingblouse, hebben alle welpen, kabouters, Blauwe vogels in Nederland een groene blouse, de Scouts een beige blouse en de explorers een brique blouse.

Een Scoutinggroep is te herkennen aan zijn Das. Bij Scoutinggroep De Zwervers dragen wij een das met een Schotse ruit. Elke geïnstalleerde Scout draagt altijd het installatieteken van Scouting Nederland, het speltakteken van de speltak waar de Scout bij zit en een groepsnaambandje van de groep waarvan de Scout lid is.  Een Scoutfit is te bestellen bij onze eigen Scoutshop.

Vakantie

Ook de vrijwilligers van Scoutinggroep De Zwervers gaan wel eens op vakantie. Op een enkele uitzondering na is de algemene regel dat wij op feestdagen geen opkomst hebben. Tijdens Schoolvakanties zijn er geen opkomsten, alleen de laatste zaterdag van de vakantie is er een opkomst.

De leiding van de speltak zal de jeugdlid informeren of er wel of geen opkomst wordt gehouden. Dit kan per speltak verschillen. 

Ziektekosten / WA-verzekeringen

Tijdens de bijeenkomsten en kampen hebben wij géén ziektekostenverzekering lopen voor de leden. Mocht onverhoopt de situatie zich voordoen dat we een arts moeten raadplegen, dan zullen de kosten hiervan verhaald worden op uw eigen ziektekostenverzekering. In deze gevallen zal de leiding van de groep zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

Mocht door toedoen van uw kind schade ontstaan aan het gebouw of aan materialen van Scoutinggroep De Zwervers, dan zal de leiding ook contact met u opnemen en de schade op uw WA-verzekering verhalen

Scouting Nederland heeft voor al haar leden enkele collectieve verzekeringen afgesloten: Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering. Dit betreft een secundaire verzekering.

Collectieve ongevallenverzekering

Bij de collectieve ongevallenverzekering van Scouting Nederland is een primaire dekking ten aanzien van het ongeval, en secundaire dekking ten aanzien van geneeskundige kosten die ten gevolge van het ongeval zijn gemaakt. Een ongeval is een plotseling, van buitenaf komend, onafhankelijk van de wil van de verzekerde, rechtstreeks op het lichaam inwerkend geweld, waardoor ogenblikkelijk letsel ontstaat, al dan niet de door tot gevolg hebbend. Het gaat dus niet om ziekte. De verzekering is van toepassing op (ingeschreven) leden van Scouting Nederland. Het gaat hierbij dus zowel om jeugdleden, als kader- en bestuursleden en overige vrijwilligers. Daarnaast is de verzekering van toepassing op hulpkrachten tijdens de deelname aan de activiteit. De polis keert uit bij overlijden, blijvende invaliditeit en geneeskundige behandeling (secundaire dekking). 

Meer informatie over deze verzekering kunt u opvragen bij Scouting Nederland of bij ons bestuur.

 

Algemene regels en voorwaarden

Iedereen komt in principe altijd in zijn Scoutfit, tenzij de leiding van de speltak anders aangeeft.  Jeugdleden nemen geen eigen snoep, eten of drinken mee tenzij de leiding van de speltak anders aangeeft.  Zakmessen zijn alleen toegestaan bij de Scouts en Explorers, wanneer de activiteit dit toe laat en zolang er op een goede manier mee omgegaan wordt.  De leding kan indien de situatie dit vereist de zakmes gedurende de opkomst in beslag nemen. Scoutinggroep De Zwervers is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van kostbaarheden, kleding en andere eigendommen.  Wij raden aan geen kostbaarheden mee te nemen of geven naar de Scoutingbijeenkomsten. Hoewel de leiding in het algemeen bereid is om op kampen en weekenden op uw instructies medicijnen toe te dienen, kan de betreffende persoon nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen na een vergissing op dit gebied.  Indien een lid niet bij de opkomst aanwezig kan zijn dient deze zich af te melden bij de leiding. Gebruik van drugs is bij ons ten strengste verboden. Leden die tijdens bijeenkomsten drugs gebruiken zijn niet meer welkom bij Scoutinggroep De Zwervers.  Ook worden de ouders ingelicht bij een dergelijke overtreding van onze huisregels.